Gia hạn SIM

HOME > Mẫu đăng ký và các thủ tục khác > Gia hạn SIM


Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Sun Net
Hãy nhập thông tin cần thiết vào mục bên dưới, ấn nút ''Xác nhận''

Những ô bắt buộc phải điền

Mã số thành viên (Nếu không biết không cần điền)
Họ tên 【必須】
Tên trường 【必須】
Địa chỉ Email 【必須】
Thời hạn muốn gia hạn thêm hợp đồng 【必須】
Hình thức thanh toán và gói dữ liệu giữ nguyên như cũ hay không? 【必須】

Trường hợp thay đổi gói dữ liệu

Hình thức thanh toán 【必須】

Chú thích
Về thông tin cá nhân 【必須】

当社の 個人情報保護方針について同意される方は、ボタンをチェックいただき、 以下の「確認」をクリックください。

All Rights Reserved Copyrights SunRise Reserch Institute INC.2019