Gia hạn Internet ký túc xá

HOME > Mẫu đăng ký và các thủ tục khác > Gia hạn Internet ký túc xá


Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ Sun Net
Hãy nhập thông tin cần thiết vào mục bên dưới, ấn nút ''Xác nhận''。

Những ô bắt buộc phải điền

Mã số thành viên (Nếu không biết không cần điền)
Họ tên 【必須】
Địa chỉ Email 【必須】
Tên tòa nhà 【必須】
Số phòng 【必須】
Ngày kết thúc hợp đồng 【必須】
Hình thức thanh toán và gói dữ liệu giữ nguyên như cũ hay không? 【必須】

Trường hợp thay đổi gói dữ liệu

Trường hợp muốn thay đổi hình thức thanh toán

Trường hợp thay đổi thiết bị

入力例)入力例)Windows10 有線 12:34:56:ab:cd:ef

Về thông tin cá nhân 【必須】

当社の 個人情報保護方針について同意される方は、ボタンをチェックいただき、 以下の「確認」をクリックください。

All Rights Reserved Copyrights SunRise Reserch Institute INC.2019